top of page
קופות
דוכן אמא"י
ומודיעין
סדרנים
תפאורה
שמירת חפצים
גופרים
מקרינים
יד שניה
קוספליי

אחראיים על לשמור על הסדר בחדרי התוכן השונים ולוודא שאף אחד לא מרעיש ומפריע לאף פעילות.

מתנדבי תפאורה אחראים לעיצוב פני הכנס וטיפול בבקשות עיצוביות של חברי הסגל.
תפאורה הוא תפקיד ההתנדבות היחידי שעבודתו מתקיימת טרם הכנס, והוא דורש אחראיות אישית, זמן פנוי ויצירתיות.

אחראים לקלוט את הפריטים המיועדים למכירה, למכור אותם לכל המעוניין ולהתחשבן בסוף היום עם המוכרים

מספקים מידע אודות תוכן הכנס, וגם מילוי הרשמה לארגון אמא"י, עבור באי הכנס

מספקים מידע אודות תוכן הכנס, וגם מילוי הרשמה לארגון אמא"י, עבור באי הכנס

מאיישים את קופות הכנס ומוכרים כרטיסים לבאי הכנס

תיקון קוספליי - ניהול הציוד בעמדת תיקון הקוספליי לכל דורש (ניסיון בתפירה הוא בונוס! :))

פינת צילום - עזרה לצלמים בזמן פעילות פינת הצילום

וידוא הגעה לווק-און - עמדה התשמש לעזרה בנושא הווק-און. פרטים בנוגע לתפקיד ימסרו מטעם צוות קוספליי

סדרן שיפוט - מנהל את כניסת המתחרים לחדר השיפוט

יחידת העלית של הכנס: גופר נע בין מגוון רחב של תפקידים בכנס, לכל בעיה, הגופר יהיה זמין לעזרה...

עבודה בסביבה ממוחשבת ומול מעבירי התוכן ומשתתפיו. התפקיד דורש יכולת עבודה ולמידה עצמית בהיבטים טכניים, אחריות אישית ויחסי אנוש מעולים.

הרשמה למתנדבים

התפקידים השונים בכנס
bottom of page