top of page

לכל שאלה, כתובת האימייל לפנייה אל צוות דוכנים היא: Stands@harucon.org.il
משתמש סקייפ לפניה אל צוות דוכנים: Conv.Stands.

חשוב להדגיש: הרשמה להקמת דוכן אינה מבטיחה מקום שמור באירועי הארוקון, אלא אך ורק כניסה לשלב הרשמה ראשוני. מחירי הדוכנים לא יפורסמו באתר הכנס ויתקבלו בצורה פרטית מאחראי הדוכנים.

שימו לב, שום הגדרה או הגבלה בהקשר של דוכן עצמאי/מסחרי בכנס לא שונו בהשוואה לכנסים קודמים של אמא"י, כמו כן שום הגדרה או הגבלה לא מהווה הכללה גורפת לגבי כל המקרים ה"דומים". נסיבותיו של כל מבקש דוכן נבדקות באופן פרטני וההחלטה האם להעניק למבקש דוכן ובאילו תנאים היא ברשות אמא"י בלבד.

התקנון

א. דוכן מסחרי
דוכן בו המוכר משווק וסוחר בסחורה אשר נקנתה מספקים חיצוניים ו/או בסחורה אשר נסחרת ומשווקת בצורה מסחרית.

 

ב. דוכן עצמאי

דוכנים עצמאים הינם דוכנים המציגים יצירות מעשה ידם של בעלי הדוכן אשר אינן נסחרות ו/או משווקות בצורה מסחרית על ידיהם
ואשר החומרים היחידים שנקנו הינם חומרי גלם ליצירות אלו.

הדוכנים העצמאיים מפוצלים ל- 3 קטגוריות:

 • דוכנים הקשורים לתחום - דוכנים אשר מעל ל- 50% ממוצריהם בעלי קשר באופן ישיר ו\או ויזואלי ברור לתחום המנגה, האנימה ותרבות האוטקו היפנית בלבד. במידה ואינכם בטוחים האם מוצר נופל תחת קטגוריית תרבות האוטאקו היפנית, אתם מוזמנים לפנות אלינו לכתובת Stands@harucon.org.il ולברר.

 • דוכנים כללים - דוכנים היכולים לכלול מוצרים ממגון סוגים נרחב.

 •  דוכני תרומה לקהילה - דוכנים הפועלים ללא מטרות רווח לקידום תוכן הקשור לתחום (גיוס למחזות זמר, קבוצת פאנסאב, קידום תחום).


ראוי להדגיש: דוכנים עצמאיים הינם דוכנים אשר מתקיימים באופן מסובסד מטעם אמא"י במטרה לקדם יצירה עצמית. עם זאת, מכיוון ואופי הארגון הינו לקידום תחום האנימה והמנגה, דוכנים בעלי מוצרים הקשורים לתחום מקבלים סבסוד גדול יותר מדוכנים בעלי מוצרים כלליים.

 

 


ג. הרשמה לדוכן
בקשה לדוכן תעבור בדיקה של צוות דוכנים ואישור אמא"י, לפני קבלת אישור השתתפות.

 1. בקשה לפאנל שלא נמסרה דרך טופס "הרשמה - דוכנים" לא תתקבל.

 2. בקשה לפאנל לא תתקבל בלי מסירת פרטים מלאים. השדות שחובה למלא:

  • שם

  • שם הדוכן

  • סוג הדוכן (מסחרי / עצמאי הקשור לתחום / עצמאי כללי / עצמאי תרומה לקהילה)

  • גיל (נא למלא במידה והנכם דוכן עצמאי)

  • טלפון העסק - קווי/סלולרי

  • כתובת אימייל

  • תיאור (עד 500 תווים) של הדוכן

 3. אחראי הדוכן מתחייב לעבוד בתיאום עם צוות דוכנים.

 4. שימו לב: במידה והינכם דוכן עצמאי, אנא שלחו לנו 8 תמונות של מוצרים מייצגים של פריטיכם לכתובת המייל: Stands@harucon.org.il על מנת שנוכל לודא האם הינכם דוכן עצמאי הקשור לתחום או דוכן עצמאי כללי.

 5. כל ההחלטות הנוגעות בקבלת או דחיית בקשה לדוכן הינן החלטת צוות דוכנים ובאישור אמא"י בלבד. ההחלטות הינן סופיות.

 6. מנסיבות שאינן בשליטתנו, חל איסור על דוכנים למכור מזון או משקה בשטח הכנס.

 

ד. הגבלות בסיסיות

 1. על אדם המעוניין לקיים דוכן מכל סוג שהוא, מסוגי הדוכנים המפורטים מטה, להיות מעל גיל 15 נכון ליום קיום האירוע (ילידי פברואר 1998).אדם אשר אינו עונה לקרטריון זה יכול להביא קרוב משפחה מדרגה ראשונה אשר ישמש כאיש הקשר אל מול הארגון, כל עוד הוא עונה לקרטריון הגיל.

 2. הההחלטה היכן למקם כל דוכן תלויה בהחלטת צוות דוכנים בלבד.

 3. בעל הדוכן העצמאי מתחייב לתפעל את הדוכן בין השעות 10:00 – 17:00.ישנה אפשרות להשאיר את הדוכן עצמאי פתוח עד השעה 20:00.

 4. ההחלטה הסופית בנוגע לסוג הדוכן (עצמאי או מסחרי) והתנאים לקבלת דוכן, על סמך תמונות ו/או תיאור המוצרים של בעל הדוכן, נתונה בידי צוות דוכנים. במידה ובכל זאת המוצרים יעלו על הדוכן, לאמא"י הזכות להשבית את הדוכן.

 5. התשלום יתבצע ביום הכנס בלבד. סבב איסוף הכספים יתבצע על ידי אחראי מטעם הנהלת הכנס לפי השעה שנקבעה מראש וניתנה לבעל הדוכן במייל.

 6. הארגון אינו לוקח אחריות על נפח המכירות בפועל של הדוכן, ונתון זה אינו מהווה הצדקה לאי-תשלום עלות השכרת הדוכן.בעל דוכן אשר יעזוב את מתחם הכנס מבלי לשלם עלול להפוך למנוע מקיום דוכנים במסגרת אירועי הארגון בעתיד.

 7. בעלי דוכנים עצמאים אשר ירצו להיכנס למתחם הכנס מיידית עם הגעתם וללא עיקובים מיותרים, יתבקשו להגיע למתחם הקופות בשעה 8:30 בבוקר (שעה לפני פתיחת שערים), אחרת יאלצו להמתין עד אשר סגל דוכנים יתפנה להכניס אותם ולמקם אותם במתחם הדוכנים.

 8. בעל דוכן מתחייב להופיע בלבוש צנוע, לשמור על הניקיון בשטח הדוכן, לא לגרום כל מטרד למבקרי הכנס, לא לתלות תמונות וחפצים על הקירות ולפעול לפי הוראות הנהלת הכנס.במידה ואחד או יותר מהמצבים המתוארים כאן יופר, הנהלת הכנס רשאית לסגור את הדוכן.

 9. בהגעת בעל הדוכן למתחם הכנס, הוא יצטרך לחתום על חוזה השכרה לדוכן והסכם כניסה לכנס.

 10. ניתן לבטל הרשמה לדוכן עד שבועיים לפני הכנס.

 

ה. גודל דוכן
הדוכנים מורכבים משולחנות באורך של קצת פחות משני מטרים וברוחב של כ-80 ס"מ, דוכנים עצמאים מוגבלים לשני מטר בלבד.

מידע כללי ותקנון

bottom of page