top of page

שימו לב, יום שבת ה- 16.08.2014 הוא היום האחרון להירשם לדוכן יד שנייה.

 

מידע כללי
  1. יש למלא את טופס ההרשמה המצוי באתר הכנס בקישור שלמטה. לא יהיה ניתן להירשם ביום הכנס.

  2. במידה וקיימת בעיה טכנית בביצוע ההרשמה יש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת yad2@cami.org.il המפרט את הבעיה.

  3. שימו לב: כאמ"י הינו כנס הפונה לקהל צעיר ובוגר כאחד ובהתאם לכך לא יתקבלו פריטים הפונים לקהל גילאי 18 ומעלה.

  4. הנהלת הכנס מודעת לאפשרות של גניבה/אובדן של ציוד מהדוכן ועל כן כלל הסחורה בדוכן מבוטחת בשווייה המלא כמוצהר בטופס ההרשמה, זאת בתמורה לעמלה של 5% אשר נגבית בעבור כל מוצר שנמכר בדוכן, במידה ומוצר שהגשתם לא הוחזראליכם תקבלו את הסכום הכספי השווה לו כמוצהר בטופס ההרשמה.

  5. פריטים וסחורה שלא ימצא להם דורש לאחר סגירת הדוכן ייתרמו בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת הכנס,סכום כספי שלא יידרש עד לסגירת הדוכן ייחשב כתרומה לכנס.

  6. על מנת שנוכל לקבל מכם את הפריטים בצורה מסודרת ומהירה ביום הכנס מומלץ להגיע עם הפריטים מסודרים כמצוין בטופס ההרשמה, לא יתקבלו פריטים אשר לא צוינו מראש בטופס ההרשמה.

 

בברכת כנס מהנה ובהצלחה לכל המוכרים,

אלון ג'וני אל בוחר

אחראי דוכן יד שנייה.

טופס הרשמה

תנאים הכללים ולטופס ההרשמה לדוכן לחצו כאן.

דוכן יד שנייה

21.08.2014, מרכז הקונגרסים בחיפה

bottom of page