שאלות ותשובות -  כרטיסים והסעות

21.08.2014, מרכז הקונגרסים בחיפה